Toekenningen Kopgroep 20 juni 2023

Fietsvaardigheden voor basisschool-leerlingen

Tijdens de gymlessen zal Maikel Govaarts van GOOFORIT werken aan de fietsvaardigheden van kinderen. Kinderen die nog niet kunnen fietsen in groep 4 hebben de mogelijkheid (met goedkeuring van de ouders) om extra “bijspijker” lessen te volgen na schooltijd. Doel is om kinderen vaardiger te maken op de fiets waarbij het accent ligt op; op- en afstappen / remmen / balanceren / anticiperen / bochten.

  1. Kinderen leren fietsen die nog niet kunnen fietsen (vanaf 6-7 jaar)
  2. Kinderen vaardiger maken op de fiets die nog vaardigheden missen om veilig te fietsen (in het verkeer)

Organisatie landelijke Hockey LG 6-tallen dag

Op zaterdag 24 juni 2023 vindt het jaarlijkse LG-hockeytoernooi voor 6-tallen plaats. Dit jaar komen teams uit het hele land naar hockeyclub MHCD in Drunen om te strijden voor de titel. Op deze dag komen alle competitie teams naar Drunen om een dagje samen te sporten. Naast de hockeywedstrijden gaan we ook clinics voor niet wedstrijdspelers en belangstellenden organiseren. Stichting De Schroef ondersteunt MHCD bij de organisatie van deze dag.

Pickleball

Elke woensdagochtend wordt er Pickleball gespeeld in de sporthal van Die Heijgrave, van 10:00 tot 11:30. Pickleball is een zich snel ontwikkelende sport voor jong en oud. In oktober wordt er een demo georganiseerd tijdens een promotie avond in Drunen.

NAH in Beweging

Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is beweging noodzakelijk. Beweging zorgt voor verbetering van hersenfuncties en geeft positieve energie. Bovendien kan beweging de kans op een terugval verkleinen.

Een project dat de structurele beweegdeelname van mensen met NAH wil verhogen en de lokale beweegmogelijkheden voor deze doelgroep inzichtelijk wil maken door het aanbieden van een laagdrempelig beweegprogramma.

Uniek sporten in de informatiekrant 

Door promotie van Uniek Sporten in de Informatiekrant Zorg en Ondersteuning brengt het Beweeg- en Sportakkoord Heusden de mogelijkheden voor bewegen en sporten voor mensen met een beperking onder de aandacht in Heusden. Want bewegen moet voor iedereen mogelijk zijn! Meer informatie over Uniek Sporten: www.unieksporten.nl.

Toekenningen Kopgroep 21 maart 2023

Inclusief bewegen en Vaardig in bewegen 

Op 2 juli 2023 organiseren drie Buurt Bestuurten uit Vlijmen samen met Stichting De Schroef een buitenspeeldag in en rondom Sportzaal Die Heygrave. Daarbij worden 1.600 scholieren uitgenodigd.

Het evenement komt voor uit een idee van Stichting De Schroef en is onderdeel van het jaarthema 2023 Heusden Beweegt en Ontmoet. Stichting De Schroef stelt die dag een buurtsportcoach ter beschikking die zich richt om zoveel mogelijk jongeren in beweging brengen en houden in onze gemeente. Daarbij speelt ‘het ontmoeten’ een grote rol.

Verder zal er een aantal Citytrainers aanwezig zijn die hun passie gaan overbrengen voor een bepaalde sport of culturele activiteit aan jongeren in de leeftijd van 14-21 jaar. Maar ook jongere kinderen en ouderen zijn van harte welkom.

Inclusief bewegen en Vaardig in bewegen 

Zwem4Daagse AquAmigos van 27 tot en met 30 december 2023
Zwemvereniging AquAmigos organiseert voor de 11e keer de zwem4daagse!  Zo kan iedereen op een positieve manier actief blijven in het water want het is belangrijk dat mensen zich veilig blijven voelen in het water. Er zullen ook leuke randactiviteiten zijn.

Blijven bewegen is gezond, en zwemmen is een sport die kan een leven lang!

AquAmigos werkt samen met Stichting De Schroef in zwembad Die Heygrave.

Toekenningen Kopgroep 20 september 2022

Inclusief bewegen en Vaardig in bewegen 

Eén op de drie jongeren in de GGD regio Hart voor Brabant is eenzaam. Deze jongeren missen sociale contacten en relaties met goede vrienden, klasgenoten, teamgenoten of collega’s. Met het 2-jarige NEXT LEVEL project gaan wij met gaming activiteiten meer inclusieve ontmoetingsplekken creëren op wisselende locaties door de hele gemeente Heusden waar ze samen kunnen komen om te gamen en interactief te bewegen. Dit realiseren we door samen met jongeren een gaming- en beweegprogramma op te zetten met (maandelijkse) gaming en beweeg events, Esports events en gamecafés.

Toekenningen Kopgroep 20 juni 2022

Inclusief bewegen en Vaardig in bewegen 

Zwemvereniging AquAmigos is voornemens om in de zomer van 2023 de eerste zomereditie van de Zwem4daagse te organiseren. Tijdens dit vierdaagse zwemevenement staat banen zwemmen centraal. Deelnemers kunnen zelf een keuze maken voor een bepaalde afstand, variërend van 250 meter tot 1500 meter. Naast het banen zwemmen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan randactiviteiten, georganiseerd door Medifit Healthclub. Denk hierbij aan bootcamp, aquahiit en aquarobics.

Toekenningen Kopgroep 15 maart 2022

Inclusief bewegenVaardig in bewegen én Toekomst Sport- en Beweegaanbieder

Het Sportcafé is een ontmoetingsplek gericht op kennisdeling en verbinding op het gebied van sport en bewegen. De onderwerpen die tijdens deze avond aan bod komen zijn ingegeven door de buurtsportcoaches van Stichting De Schroef. Zij kennen de wensen en behoeften van de inwoners van de gemeente Heusden en omgeving.

Inclusief bewegen 

Fietsen draagt bij aan een langer en gezonder leven, fietst u mee?

Omdat fietsen bijdraagt aan een langer en gezonder leven hecht Stichting de Schroef waarde aan extra aandacht voor deze beweegvorm. Echter brengt fietsen ook risico’s met zich mee, zeker voor kwetsbare doelgroepen. Zo geeft de Fietsersbond aan dat jaarlijks 10.000 fietsers gewond raken door fietsongevallen.
Het Beweeg- en Sportakkoord ondersteunt het project Fietsvalpreventie.

Toekomst Sport- en Beweegaanbieder

Stichting Sportpark De Hoge Heide 2025

Deze stichting is opgericht met steun van het Beweeg- en Sportakkoord en streeft naar een herinrichting van Sportpark De Hoge Heide te Vlijmen waardoor er een modern park ontstaat dat bijdraagt aan een aantrekkelijk, sportief woon- en leefklimaat voor de gemeente Heusden in het algemeen en de omliggende woonwijk in het bijzonder.

Inclusief bewegen en Toekomst Sport- en Beweegaanbieder

Jeu-de-Boulesbanen De Gorsen Elshout

Op het grasveldje bij het speeltuintje op de Gorsen in Elshout wordt een Jeu-de-Boulesbaan gerealiseerd voor jong en oud. Veel buurtbewoners spelen graag een spelletje en de baan is dus ook een ontmoetingsplek wanneer het lekker weer is. Inmiddels is er een buurtvereniging opgericht waar ook veel draagvlak voor is. Al met al zorgt er voor een extra mogelijkheid voor de buurt om te recreëren. Daarnaast komt er enkel bestemmingsverkeer op de Gorsen, wat de locatie ook veilig maakt.

Toekenningen Kopgroep 14 september 2021

Inclusief bewegen én Vaardig in bewegen

Dankzij deze subsidie van het Beweeg- en Sportakkoord start dit bijzondere project: Een ABC-diploma krijg je niet alleen meer na zwemles: er komt ook een Bal-ABC.

Inclusief bewegen én Vaardig in bewegen

Met de voortzetting van de voetbalschool biedt FC Drunen in samenwerking met Vluchtelingenwerk, een fysio en Stichting de Schroef kinderen (4 tot 16 jaar) uit kansarme gezinnen c.q. met beperking uit de regio spelvreugde om aansluitend op de voetbalschool-periode de kinderen in een elftal aan te kunnen laten sluiten.

Rinus Krijger is samen met Maaike Walters, John Hurkmans en Marineke Wensink het burgerinitiatief gestart om het sportpark De Schroef in Drunen dusdanig aan te pakken dat het park toegankelijk wordt voor iedereen. Hiervoor is ook een nieuwe naam toegekend aan het park: DILLENBURGPARK.
Het Beweeg- en Sportakkoord Heusden ondersteunt het Dillenburgpark om de Stichting op te richten en de eerste kosten te dekken.

Inclusief sporten en bewegen

KBO Kring Heusden heeft, in samenwerking met KBO-Brabant en Stichting de Schroef, de allereerste Vitaliteitsdag ontwikkeld.

Toekenningen Kopgroep 23 april 2021

Vaardig in bewegen

Serious Gaming
Games zijn er tegenwoordig in alle vormen en maten. Ze kunnen ervoor zorgen dat je leert samenwerken met anderen, dat je je digitale skills aanscherpt of dat je tijdens het gamen gaat bewegen.

Toekenningen Kopgroep 18 februari 2021

Toekomst Sport- en Beweegaanbieders

padel en tennis total fit

Total Fit gaat samenwerken met LTC De Hoge Heide. De tennisvereniging stelt de banen ter beschikking en vanuit het fitnesscentrum is er een trainer aanwezig.