Vaardig in Bewegen

Hoe meer kinderen bewegen hoe beter!

We willen ervoor zorgen dat bewegen voor kinderen vanzelfsprekend is en dat ieder kind de mogelijkheid heeft om zich motorisch optimaal te ontwikkelen. Goede motorische vaardigheden vormen de basis voor een leven lang sport- en beweegplezier. Ze zijn van belang voor het ontwikkelen van een actieve, gezonde leefstijl. Waar mogelijk willen we de sport- en beweegdeelname van kinderen en jongeren vergroten en verbeteren.

0-12 jaar

Binnen het onderwijs worden beweegprogramma’s uitgevoerd waardoor kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met verschillende vormen van bewegen en sporten. We vinden het belangrijk om deze programma’s te behouden en waar mogelijk te versterken en te verbreden naar andere scholen. Zo ook het screenen van motorische vaardigheden van kinderen.

 

Kinderen en ouders dienen gestimuleerd en uitgedaagd te worden om ook na school –tijd te spelen, bewegen en te sporten. Dit kan bij een sport- of beweegaanbieder maar ook zeker in de openbare ruimte en op weg naar school. Meer openbare schoolpleinen/beweeg- speelplekken (speelgroen) in de wijk, en beweegpaden op weg naar school maken sporten en bewegen na schooltijd en voor meerdere groepen mogelijk

We willen kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met diverse sporten en bewegingsvormen. Het sportstimuleringsprogramma Sjors Sportief kan hier een bijdrage aan leveren en indien gewenst kan het programma worden uitgebreid.

12-18 jaar

Naast de groep van 0- 12 jaar hebben we ook aandacht voor de uitval in de sport van jongeren tussen de 12 en 18 jaar. We vinden het belangrijk dat ook deze groep blijft bewegen en willen samen met de jongeren kijken hoe we ze kunnen uitdagen om te blijven bewegen en sporten

Daarnaast blijven er specifieke groepen kinderen en jongeren die niet zo maar aan bestaande sport- of beweegactiviteiten kunnen deelnemen. Voor deze doelgroepen is een aangepast aanbod en deskundige begeleiding noodzakelijk

 

We trekken gezamenlijk op in het belang van onze jeugd. Samenwerking tussen de kinderopvang, het onderwijs, sport

– en beweegaanbiedersGGD en andere (maatschappelijke) partners is van belang om uiteindelijk kinderen en jongeren meer en beter te laten bewegen. De ouders vormen daarbij een belangrijke schakel.

Daar waar eventuele financiële drempels bestaan, worden deze zoveel mogelijk weggenomen.