Inclusief sporten en bewegen

Wij vinden dat iedereen die wil sporten of bewegen dat ook daadwerkelijk moet kunnen. Je eigen sportkeuzes  maken, rekening houdend met jouw beleving en ambitie, je welkom voelen, erbij horen en geaccepteerd worden.

Kortom: iedereen kan meedoen!

Sporten en bewegen is heerlijk en draagt in belangrijke mate bij aan zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid. Het bevordert ontmoeting, creëert saamhorigheid en versterkt de sociale vaardigheden.

Dat iedereen in Heusden moet kunnen sporten en bewegen is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn mensen die belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. Belemmeringen door bijvoorbeeld leeftijd, geaardheid, beperking, culturele achtergrond, armoede, eenzaamheid of door een afstand tot de arbeidsmarkt.

Om er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen, moeten de drempels die mensen ervaren weg. Het sport- en beweegaanbod moet beter inzichtelijk en vindbaar zijn. Daarnaast is het belangrijk om beter zicht te hebben op de sport en beweegbehoeften en de (on)mogelijkheden van specifieke (doel-)groepen.

Uniek Sporten en de Buurtsportcoach aangepast sporten kan hierin een bijdrage leveren.

De sport en beweegaanbieders staan er voor open en willen graag specifieke (doel-) groepen een plek geven in hun vereniging/club onder andere door een passend sport- en beweegaanbod aan te bieden. Punt van aandacht hierbij is de (deskundige) begeleiding die nodig is, de juiste faciliteiten en hulpmiddelen en de beschikbaarheid van vrijwilligers. De wens vanuit verenigingen is dat hun kader, trainers en coaches geschoold/getraind en ondersteund worden.

 

Bekijk hier de initiatieven

Bekijk hier wie de teamleden zijn

Beweeg- en Sportaanbod Heusden

Heusden heeft een breed beweeg- en sportaanbod voor al zijn inwoners, inclusief een aanbod voor specifieke (doel-) groepen.

Enkele voorbeelden zijn het beweegprogramma GALMplus, Valpreventie, het programma ‘Mijn Leefstijl’, G-voetbal, Fit Kids, G-hockey.

Uitwisseling van kennis en kunde en samenwerking is belangrijk en wenselijk om inclusief sporten en bewegen in Heusden te versterken.

Een samenwerking tussen sport en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang, zorg- en maatschappelijke organisaties en gemeente, zodat we via de professionals met een signaleringsfunctie de (doel-) groepen beter kunnen bereiken. Om vervolgens de toekomstige sporter (en eventueel de ouders) te begeleiden naar een sport- en/of beweegaanbieder. Een goede en warme overdracht en meer maatjessporten vinden we daarbij van belang.