Aanvraagformulier financiële ondersteuning

  Wij steunen het akkoord *

  Voorwaarden ondersteuningsaanvraag Beweeg- en Sportakkoord Heusden:

  ● De aanvraag past binnen de geformuleerde ambities van het Beweeg- en Sportakkoord Heusden
  ● Samenwerking met tenminste één andere partij (vereniging, maatschappelijke partner en/of bedrijfsleven)
  ● Indien een aanvraag toegekend is dan is de aanvrager verplicht om alle waardevolle kennis, ervaringen, succesfactoren, faalfactoren, documentatie, hand-outs, presentaties, werkplannen, etc. gedurende het project/programma te delen en beschikbaar te stellen via de webpagina van het Beweeg- en Sportakkoord Heusden. Dit kan door de informatie te versturen naar info@beweegensportakkoordheusden.nl
  ● Aanvragen die een sectoroverstijgend karakter hebben (sport, onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en bedrijfsleven) en verder gaan dan het belang van de aanbieder hebben een pré
  ● Aanvragen die cofinanciering meenemen in hun aanvraag (sponsoring, deelnemersbijdrage, eigen geld, fondsen, etc.) hebben een pré
  ● Aanvragen worden eens per kwartaal bekeken door de kopgroep en dienen twee weken voor de vergaderdata van de kopgroep ingeleverd te zijn. Urgente aanvragen (die direct behandeld moeten worden) en niet kunnen wachten op de eerstvolgende vergadering worden tevens verstuurd naar info@beweegensportakkoordheusden.nl en voorzien van de term “URGENT” in het onderwerp van de mail.
  ● Indien een aanvraag toegekend is dan is de aanvrager verplicht om de activiteiten binnen een jaar na toekenning financiële ondersteuning te starten.

  Onze aanvraag is *

  De Kopgroepvergaderingen in 2023 en 2024 zijn gepland op:

  • 21 maart 20.00 uur
  • 20 juni 20.00 uur
  • 5 september 20.00 uur
  • 12 december 20.00 uur
  • 26 maart 20.00 uur
  • 4 juni 20.00 uur