Partners

Bij de totstandkoming van dit akkoord zijn de volgende partners betrokken geweest. Zij delen de ambities, nemen zitting in een werkgroep en ondersteunen het Beweeg- en Sportakkoord van Heusden.