Uitvoeringsbudget

Voor het waarmaken van de ambities is er vanuit het ministerie VWS uitvoeringsbudget beschikbaar

De gemeente vraagt het uitvoeringsbudget aan en Stichting de Schroef beheert dit budget.

 

 

 

Gemeentelijke bijdrage

De gemeente Heusden besteedt jaarlijks circa € 4,5 miljoen aan sport en bewegen. Het uitvoeringsbudget van het Sportakkoord is een extra plus bovenop de bestaande structurele middelen.

Subsidies

Op nationaal en gemeentelijk niveau zijn diverse subsidiemogelijkheden mogelijk of fondsen om de projecten financieel te ondersteunen. We noemen er een aantal:

Gemeente Heusden: organisaties kunnen subsidie aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen zoals het aanbrengen van LED-verlichting, toepassing van een warmtepomp, het plaatsen van HR-glas, het aanbrengen van isolatie of het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren. Let op: de subsidieregeling geldt niet voor scholen en commerciële partijen! De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2022 (op is op)

BOSA: subsidie van 20% voor stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties, met extra subsidie van 10% voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid.

VSBfonds: iedereen doet mee. Dit fonds steunt – met geld, raad en daad – iedereen die actief wil meedoen. En iedereen die anderen actief uitnodigt tot meedoen met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen, zodat iedereen een plek krijgt in onze diverse samenleving.

Jantje Beton: omdat kinderen nooit mogen stoppen met spelen, ook niet als je ouder wordt. Want spelen is niet alleen het belangrijkste onderdeel van een gezond leven, het is ook nog eens het leukste.