Stimuleringsbudget Beweeg- en Sportakkoord Heusden

Het Stimuleringsbudget heeft als doel om initiatieven van sport- en beweegaanbieders aan te moedigen. Waar een reguliere aanvraag uitgaat van een samenwerking tussen minimaal twee partijen, is het stimuleringsbudget bedoeld voor de individuele sport- en beweegaanbieder.

Er kan per aanbieder één keer maximaal € 250,- worden aangevraagd voor een initiatief passend binnen de ambities binnen het Beweeg- en Sportakkoord Heusden.

Voorlopig is maximaal € 10.000,- gereserveerd voor aanvragen voor het stimuleringsbudget.

Aanvragen van het stimuleringsbudget van € 250,- dienen aan de volgende Voorwaarden Stimuleringsbudget BSH te voldoen.

Vul voor het aanvragen van het Stimuleringsbudget dit formulier in.