Stimuleringsbudget Beweeg- en Sportakkoord Heusden

Het Stimuleringsbudget heeft als doel om initiatieven van sport- en beweegaanbieders aan te moedigen. Waar een reguliere aanvraag uitgaat van een samenwerking tussen minimaal twee partijen, is het stimuleringsbudget bedoeld voor de individuele sport- en beweegaanbieder.

Er kan per partner tot 31-12-2023 maximaal 250 euro worden aangevraagd voor een initiatief passend binnen de ambities binnen het Beweeg- en Sportakkoord Heusden.

Na 1 januari 2024 kan elke partner van het Beweeg- en Sportakkoord Heusden weer maximaal één keer 250 euro aanvragen voor de looptijd van het akkoord.

Voorlopig is maximaal € 10.000,- gereserveerd voor aanvragen voor het stimuleringsbudget.

Aanvragen van het stimuleringsbudget van € 250,- dienen aan de volgende Voorwaarden Stimuleringsbudget BSH te voldoen.

Vul voor het aanvragen van het Stimuleringsbudget dit formulier in.