Binnen het thema Vaardig in Bewegen worden de volgende initiatieven uitgewerkt:

Beweegprogramma’s binnen het onderwijs continueren en waar mogelijk versterken en verbreden naar andere scholen. Het screenen van motorische vaardigheden van kinderen is daar onderdeel van.

Versterken van de samenwerking tussen de kinderopvang, het onderwijs, sport- en beweegaanbieders, GGD en andere (maatschappelijke) partners.

Meer inzetten op bewustwording bij ouders/verzorgers zodat zij zich bewust zijn van het belang van voldoende, gevarieerde en kwalitatieve beweging én gezonde voeding.

Activiteiten organiseren om ouders (met kinderen) meer te laten sporten en bewegen.

Kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met diverse sporten en bewegingsvormen. Het sportstimuleringsprogramma Sjors Sportief kan hier een bijdrage aan leveren.

Onderzoeken op welke manier jongeren (12-18 jaar) gemotiveerd blijven om te blijven sporten en bewegen.

Meer openbare schoolpleinen/ beweeg- speelplekken (speelgroen) in de wijk, en beweegpaden op weg naar school maken.

De mogelijkheden van Real Life Gaming buiten voor kinderen nader onderzoeken.