Onze ambities

Onze ambities hangen met elkaar samen, versterken elkaar en maken samen het Beweeg- en Sportakkoord Heusden.

Meer mensen een leven lang met plezier laten sporten en bewegen in Heusden, dat is het hoofddoel van dit akkoord. Sporten en bewegen is niet alleen leuk en gezond maar draagt tevens bij aan een leefbare stad waarin het prettig wonen is en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

In dit Beweeg- en Sportakkoord zijn ambities geformuleerd op de thema’s:

> Inclusie en diversiteit

> Vitale Sport- en Beweegaanbieders

> Vaardig in Bewegen