Heusden, 2021
Eind 2019 werden de eerste stappen gezet in onze gemeente voor het Sport- en Beweegakkoord. In eerste aanleg leek het erop dat de doelgroep de jeugd was, die zoals uit onderzoek is gebleken, in Heusden in grote getale al sportte. Heusden heeft al jaren een hoge positie in de landelijke ladder van Sportparticipatie.

In 2020 en 2021 beheerste het Corona-virus het nieuws en werd sporten door landelijke regels vaak onmogelijk gemaakt. Sporthallen en zwembaden werden gesloten, competities werden stil gelegd. Een triest beeld bij de wekelijkse rondgang om de velden.

De oproep om deel te nemen aan werkgroepen werd door een aantal koplopers opgepakt om werkgroepen te formeren rondom in onze gemeente aansprekende thema’s. Ons thema is inclusief sporten: inclusief houdt in voor iedereen, ongeacht achtergrond, afkomst, mentale of fysieke gezondheid moet het mogelijk zijn om te gaan bewegen en sporten.

Aangezien er een aardig budget is vrijgemaakt voor dit akkoord is er eerst een aanvraagprocedure in het leven gebracht. Onze eerste aanvragen betroffen het informeren van mensen door brochures en flyers, het fietsproject en de voetbalschool. Deze aanvragen raken de grondbeginselen van het akkoord. Immers als je mensen wilt laten gaan bewegen, dien je ze te informeren hoe en waar zij kunnen gaan bewegen.

De doelstelling van het Beweeg- en Sportakkoord is om mensen meer te laten bewegen ter bevordering van geestelijk en lichamelijk welbevinden. Iedereen kan deelnemen en zelfs een ommetje met de buurman kan er voor zorgen dat er meer bewogen wordt. Want bewegen werkt aanstekelijk. Natuurlijk worden we wel beperkt door een aantal overheidsregeltjes maar met voldoende afstand zijn deze regeltjes makkelijk te pareren.

Wandelen is een eerste stap voor verbetering van de conditie en het weer activeren van lijf en leden. De kosten zijn laag, je kan op je eigen schoenen wandelen en het kan veel plezier geven. Het vertrekpunt ligt bij de voordeur en je kan zelf bepalen hoe groot de afstand is en of je gebruik moet maken van hulpmiddelen zoals bv. een rollator. Op eigen tempo en met eigen inzet zal je al snel merken dat de conditie vooruit schiet en de beweeglijkheid toe neemt. Hierdoor gaat u zich ook beter voelen en kan u het leven weer beter aan.

Als straks er weer de mogelijkheid tot collectieve deelname aan sporten zich weer voordoet, is de basis al gelegd. Sportaanbieders (verenigingen en sportscholen) hopen snel hun deuren weer volledig te kunnen openen.

Het fietsproject, dat voortgekomen is na een initiatief van Vluchtelingenwerk, leert mensen die nog nooit hebben gefietst of die al lang niet meer gefietst hebben, gebruik te maken van het vrijwel unieke Nederlandse vervoermiddel: de fiets. Met een zo laag drempelig mogelijke instap door bijvoorbeeld balansfietsen, stelt het project zich ten doe mensen meer te laten bewegen door ze te leren fietsen. Fietsen is gezond voor mens en milieu, bespaart vervoerskosten en geeft een hele vrijheid.

De voetbalschool leert jonge voetballertjes zich te bekwamen in een van de meest beoefende sporten in Nederland. Door de grote deelname in deze sport is er voor iedereen de mogelijkheid om me te doen op elk gewenst niveau. De KNVB heeft ook programma’s voor senioren zoals wandelvoetbal en probeert ook te participeren.