Met het 2-jarige NEXT LEVEL project gaan wij met gaming activiteiten meer inclusieve ontmoetingsplekken creëren op wisselende locaties door de hele gemeente Heusden waar ze samen kunnen komen om te gamen en interactief te bewegen. Locaties als bibliotheken, scholen, buurthuizen, verenigingen en gymzalen.

Dit realiseren we door samen met jongeren (12 t/m 20 jaar) een gaming- en beweegprogramma op te zetten met (maandelijkse) gaming en beweeg events, Esports events en gamecafés. We willen ruimte bieden aan ongeveer 1.000 deelnemers. Met jongerenpanels, enquêtes en een Hackathon kunnen we het programma opzetten en evalueren. We gaan tijdens het project (jonge) vrijwilligers en projectpartners opleiden zodat zij de activiteiten beter kunnen begeleiden en zo ook het programma na de projectperiode voortzetten. Door het organiseren van cross generation gaming activiteiten willen we de ervaringen met gamen van andere doelgroepen onderzoeken.

Door in te spelen op de belevingswereld van jongeren willen wij hun maatschappelijke participatie verhogen, eenzaamheid verminderen, beweging stimuleren en de jongeren mogelijkheden bieden om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Zo willen we eenzaamheid en beweegarmoede aanpakken.

Eén op de drie jongeren in de GGD regio Hart voor Brabant is eenzaam. Deze jongeren missen sociale contacten en relaties met goede vrienden, klasgenoten, teamgenoten of collega’s. Eén op de vijf jongeren voelt zich psychisch ongezond, blijkt uit een onderzoek van voor de corona crisis. We kunnen aannemen dat de corona-crisis en de daarbij behorende maatregelen voor jongeren behoorlijk ingrijpend zijn.

Bewegen is voor deze doelgroep niet alleen een manier om te ontspannen, het kan ook bijdragen aan behoud (of verbetering) van functionaliteit, het stimuleren van onafhankelijkheid, het opbouwen van een sociaal netwerk en betere participatie in de maatschappij.   Met de inzet van gaming en interactief bewegen zien wij kansen en oplossingen voor uitdagingen als eenzaamheid onder jongeren en bewegingsarmoede vooral bij jongeren met een beperking.

Om de kansen en bijbehorende kosten in kaart te brengen zijn we in 2021 een traject gestart. Samen met Amare Zorgcoaching, Prisma, de Bibliotheek Heusden, jongerenwerk Bijeen, GeeGee Gaming, Denise Vervuren en het Sportinnovator Centrum voor Interactief Bewegen. We hebben onderzocht op welke manier en bij welke doelgroepen, gamen kan worden ingezet om bewegen te stimuleren en vaardigheden verder te ontwikkelen.

De projectgroep bestaat uit Stichting de Schroef (projectcoördinator), Amare Zorgcoaching, Prisma, de Bibliotheek Heusden, en jongerenwerk van Bijeen. Deze projectgroep werkt nauw samen met de experts van GeeGee Gaming, Embedded Fitness, en Denise Vervuren animatie. Voor de implementatie van het gaming programma en werving van jongeren gaan we samenwerken met partijen uit ons bestaande netwerk, waaronder de gemeente Heusden, Uniek Sporten, Heusdense (sport) verenigingen, Mijzo, buurtverenigingen en onderwijs (middelbaar onderwijs en MBO). Voor kennis en expertise rondom gamen en de inzet van studenten bij de ontwikkeling van het gaming programma willen we samenwerken Uniek Esports, de Breda University of Applied Sciences (BUas), het sportinnovator centrum voor Interactief Bewegen, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Heusden Young Talent, en experts van huidige EGG aanbieders (waaronder WePlaysports en ESL). Maar ook willen we graag met bestaande EGG initiatieven en platformen kennis en ervaring uitwisselen.

Zie ook de aftermovie van dit project: https://youtu.be/RRBrmx8lIig.

In dit tweejarig project willen we de volgende resultaten bereiken:
1. Bij zoveel mogelijk jongeren uit de gemeente Heusden en omgeving de maatschappelijke participatie verhogen, eenzaamheid verminderen, beweging stimuleren en de jongeren mogelijkheden bieden om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen.

2. Meer ontmoetingsplekken voor jongeren waar ze samen kunnen komen om te gamen en interactief te bewegen. Dit realiseren we met het nieuw gaming programma met daarin,  gaming events en maandelijkse kleine events en gamecafés. Bij de ontwikkeling van het programma creëren we ook ontmoetingsplekken met panels en een Hackathon. We willen met deze activiteiten tijdens het project ruimte bieden aan ongeveer 1000 deelnemers. Ook door uitbreiding en optimalisering van ons huidig (beweeg)aanbod willen we meer jongeren bereiken. Dit zullen ook ‘nieuwe’ jongeren zijn die wij voorheen niet bereikt hebben.

3. Een communicatieplan met daarin een tijdsplanning, communicatiemiddelen, kanalen om de jongeren te bereiken en te werven. Tevens zal er hierin beschreven worden hoe we onze resultaten en ervaringen gaan delen met organisaties buiten onze gemeente en regio.

4. Een programma van eisen en wensen vanuit de doelgroep jongeren en projectpartners ten aanzien van een gaming programma voor jongeren van de gemeente Heusden en omgeving.

5. Een nieuw op jongeren gericht gaming programma met planning, gaming tools, locaties voor de gemeente Heusden.

6. Opgeleide (jonge) vrijwilligers en medewerkers van projectpartners zodat zij de gaming events kunnen begeleiden.

7. Implementatie van gaming tools bij het huidige aanbod van de projectpartners.

8. Nieuwe samenwerkingsverbanden met partners uit het onderwijs, bedrijfsleven, en zorginstellingen en experts op het gebied van gamen en interactief bewegen.
9. Een overzicht van toepassingen en meerwaarde van het inzetten van EGG bij andere doelgroepen dan jongeren.