Nieuwsbrief Beweeg- en Sportakkoord Heusden Bewegen en Sport voor iedereen!
Nieuwsbrief december 2022

De feestmaand is alweer in volle gang.
Wij hopen dat ondanks alle stijgende kosten jullie ook in 2023 volop in actie komen en bewegen voor iedereen mogelijk kunnen maken. Het uitvoeringsbudget en stimuleringsbudget van het Beweeg- en Sportakkoord Heusden kan hierbij helpen.

 

Wij wensen jullie een gezond en vitaal 2023!Resultaten 2022

Met trots laten we weten dat 2022 succesvol was. De volgende resultaten zijn behaald:

September 2021 (uitgevoerd in 2022):
- Dillenburgpark
- BAL-ABC 

Maart 2022:
- Sportcafé
- Stichting Sportpark De Hoge Heide 2025
-
Fietsvalpreventie
- Jeu de Boulesbanen De Gorsen Elshout

Juni 2022:
- Zomereditie Zwem4Daagse 2023

September 2022:
- NEXTLevel

Daarnaast zijn de volgende stimuleringsbudgetten toegekend:

DAK: Expeditie DAK
Stichting de Schroef: Sporten met Oekraïners
Dillenburgpark: Officiële opening van de glijbaan

Qua services hebben de volgende clubondersteuningen in Heusden plaatsgevonden:

- 4 inzichten in trainerschap (2x)
- Iedereen doet MEE
- Waterpolo nivo 2
- ASM
- Procesbegeleiding sportpark hoge heide
- Basisinstructeur MTB

--------------------

Het Beweeg- en Sportakkoord geeft subsidies aan projecten die vallen binnen de thema’s:

Inclusief Sporten en Bewegen

Toekomst Sport- en Beweegaanbieder

Vaardig in Bewegen

Vier jaar Nationaal Sportakkoord leidt tot meer samenwerking in sport- en beweegsector

 

- Ruim 250 lokale kernteams zijn ontstaan in vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Lokale samenwerkingen tussen sport- en beweegaanbieders zijn verdiept en verbreed naar organisaties buiten de sport, zoals buurt en wijk, onderwijs, welzijn en zorg.

 

- Inmiddels zijn circa 300 opgeleide clubkadercoaches in minimaal 50 gemeenten actief. Zij werken aan beter pedagogisch-didactisch handelen door trainers en coaches.

 

- Binnen het project 'doorlopende leerlijn voor trainers/coaches' (deelakkoord topsport) zijn opleidingstrajecten trainer-coach van scholen en sportbonden beter op elkaar afgestemd.

Lees hier over de opbrengsten en lessen van vier jaar sportakkoord

Sportakkoord 2.0: 2023-2026
Wij zijn verheugd u te kunnen vertellen dat het Sportakkoord een vervolgt krijgt voor de periode 2023 t/m 2026. Het vervolg zal een update zijn van het huidige Sportakkoord. Er komen inhoudelijk geen grote koerswijzigingen.

 

Lees hier meer over het Sportakkoord 2023-2026

Voor de themagroep Vaardig in Bewegen is
een enthousiaste Kartrekker gevonden! Dennis stelt zich voor.... 

 

Ik ben Dennis Verhoofstad, 48 jaar en geboren in Waalwijk waar ik tot mijn 24ste heb gewoond. Samen met mijn vrouw en 3 kinderen woon ik in Haarsteeg.

Na jaren in de logistiek werkzaam te zijn geweest heb ik besloten om van mijn passie mijn werk te maken. Sinds enkele jaren ben ik eigenaar van de VoetbalPartner.  We houden ons bezig met voetbal gerelateerde zaken zoals trainersopleidingen, clubondersteuning en we verzorgen techniektrainingen op onze vaste locaties bij vv Haarsteeg en ODC in Boxtel. Enerzijds proberen we de kinderen en trainers op technisch gebied te ondersteunen. Anderzijds leggen we net zoveel nadruk op het pedagogische aspect (o.a. Clubkader Coach) waar trainers toch vaak tegenaan lopen.

Lees hier meer over Dennis

Wist je dat....

 

... er een ruim stimuleringsbudget beschikbaar is voor initiatieven van individuele sport- en beweegaanbieders? Hier vind je het aanvraagformulier

 

... je altijd informatie naar ons kunt opsturen of bij ons kunt opvragen? 

 

... en dat nieuwe leden voor het Beweeg- en Sportakkoord altijd welkom zijn?

 

info@beweegensportakkoordheusden.nl 

Next Level

Eén op de drie jongeren in de GGD regio Hart voor Brabant is eenzaam. Deze jongeren missen sociale contacten en relaties met goede vrienden, klasgenoten, teamgenoten of collega’s. Met het 2-jarige NEXT LEVEL project gaan wij met gaming activiteiten meer inclusieve ontmoetingsplekken creëren op wisselende locaties door de hele gemeente Heusden waar ze samen kunnen komen om te gamen en interactief te bewegen. Dit realiseren we door samen met jongeren een gaming- en beweegprogramma op te zetten met (maandelijkse) gaming en beweeg events, Esports events en gamecafés.

Meer informatie over Next Level vind je hier.

“Serious gaming heeft een meerwaarde voor onze doelgroep!”

Zwem4daagse AquAmigos

Van 27 tot en met 30 december 2022 kun je in zwembad Die Heygrave volop genieten van zwemplezier voor jong en oud. Elke dag tussen 17:30 uur en 20:00 uur kun je een afstand naar keuze zwemmen. Je kunt kiezen uit de afstanden: 250 meter, 500 meter, 750 meter, 1.000 meter en 1.500 meter. Je zwemt iedere dag dezelfde afstand. Daarnaast kun je deelnemen aan het randprogramma met elke dag een leuke wateractiviteit.

De Zwem4daagse zomereditie 2023 is een nieuw evenement in de gemeente Heusden. Het evenement wordt niet bij Aquamigos zelf georganiseerd maar bij het openluchtzwembad het Run.

Lees hier meer over de Zwem4daagse

Sportcafé Stichting De Schroef
Het Sportcafé is een ontmoetingsplek gericht op kennisdeling en verbinding op het gebied van sport en bewegen. De onderwerpen die tijdens deze avond aan bod komen, zijn ingegeven door de buurtsportcoaches van Stichting De Schroef. Zij kennen de wensen en behoeften van de inwoners van de gemeente Heusden en omgeving.
Het Beweeg- en Sportakkoord besloot vanwege het sectoroverstijgende en gemeentebrede karakter een financiële bijdrage te leveren aan het Sportcafé van 14 oktober jl.

Bekijk hier de aftermovie van het Sportcafé!

Check hier welke projecten inmiddels subsidie hebben aangevraagd én ontvangen.

 

Check hier hoe je een reguliere aanvraag kunt doen.

 

Check hier hoe je een stimuleringsbudget-aanvraag kunt doen.

Lokaal Adviseur Sport Heusden

Marja Nieuwenhuis helpt lokale sportaanbieders in het zoeken en aanvragen van geschikte bijscholing/trainingen/opleidingen. Daarnaast kan ze meedenken in het aanvragen  van projecten voor sportaanbieders vanuit het sportakkoord.

LET OP!
De ‘service-pot’ van NOC*NSF heeft zijn bodem bereikt. Het is de afgelopen maanden zo snel gegaan dat er tot uiterlijk 30 november 2022 services aangevraagd konden worden. De aangevraagde services kunnen wel tot 31 maart 2023 worden afgenomen.

Neem contact op met Marja als je hier vragen over hebt. Tel: 06-14 64 74 69,
e-mail: 
m.nieuwenhuis@ssnb.nl

PS: Meer weten over sport & bewegen? Meld je aan en ontvang 1 keer per 2 maanden de nieuwsbrief van SSNB!

Kijk hier welke evenementen er binnenkort plaatsvinden.

 

Jouw evenement ook op de site?
Mail dan naar info@beweegensportakkoordheusden.nl en wij zorgen ervoor dat het evenement vermeld wordt in de kalender.

Wijzig je inschrijving    |    Bekijk online
facebook