Nieuwsbrief Beweeg- en Sportakkoord Heusden Bewegen en Sport voor iedereen!
Nieuwsbrief oktober 2021

Welkom bij de allereerste nieuwsbrief van het Beweeg- en Sportakkoord Heusden!

We zijn inmiddels een jaar verder na de feestelijke ondertekening van het akkoord in sporthal Dillenburcht. Er is door vele mensen hard gewerkt en daarom is het nu de hoogste tijd om jullie als partners en supporters van het eerste uur te informeren over de ontwikkelingen die er in de gemeente Heusden zijn m.b.t. dit akkoord.

Onze ambities

Meer mensen een leven lang met plezier laten sporten en bewegen in Heusden, dat is het hoofddoel van dit akkoord. Sporten en bewegen is niet alleen leuk en gezond maar draagt tevens bij aan een leefbare omgeving waarin het prettig wonen is en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

In dit Beweeg- en Sportakkoord zijn ambities geformuleerd op de thema’s:

Inclusief Sporten en Bewegen

Toekomst Sport- en Beweegaanbieder

Vaardig in Bewegen

Ondersteuning aanvragen

 

Voor het waarmaken van de ambities is er vanuit het ministerie VWS uitvoeringsbudget beschikbaar. De gemeente Heusden besteedt jaarlijks enkele miljoenen aan sport en bewegen. Het uitvoeringsbudget van het Sportakkoord is een extra plus bovenop de bestaande structurele middelen. Er zijn dus diverse ondersteuningsmogelijkheden voor jouw project!

 

Lees hier meer over de ondersteuningsmogelijkheden.

Klik hier voor het aanvraagformulier.

 

Zodra het aanvraagformulier is ingevuld, wordt er goed gekeken of het project in aanmerking komt voor subsidie. Na goedkeuring kan het project beginnen!

LET OP: NIEUW in het Beweeg- en Sportakkoord Heusden is het Stimuleringsbudget!

Het stimuleringsbudget heeft als doel om initiatieven van sport- en beweegaanbieders aan te moedigen. Waar een reguliere aanvraag uitgaat van een samenwerking tussen minimaal twee partijen, is het stimuleringsbudget bedoeld voor de individuele sport- en beweegaanbieder.

Er kan per aanbieder één keer maximaal € 250,- worden aangevraagd voor een initiatief passend binnen de ambities binnen het Beweeg- en Sportakkoord Heusden.

Voorlopig is maximaal € 10.000,- gereserveerd voor aanvragen voor het stimuleringsbudget.

 

Lees hier meer over het stimuleringsbudget

Check hier welke projecten inmiddels subsidie hebben aangevraagd én ontvangen.

Lokaal Adviseur Sport Heusden


Het is mogelijk om naast een financiële bijdrage zogenaamde services aan te vragen voor projecten om ervoor te zorgen dat iedereen kan bewegen en sporten én om de lokale sportverenigingen te versterken daar waar nodig.
De adviseur lokale sport kan je hierbij helpen. Zij behartigt de belangen namens de gezamenlijke sport. 

De Lokaal Adviseur Sport in de gemeente Heusden is Marja Nieuwenhuis, te bereiken via m.nieuwenhuis@ssnb.nl of per telefoon: 06-14 64 74 69.

Kijk hier welke evenementen er binnenkort plaatsvinden.

Wijzig je inschrijving    |    Bekijk online
facebook