Nieuwsbrief Beweeg- en Sportakkoord Heusden Nieuwsbrief Beweeg- en Sportakkoord Heusden
Bewegen en Sport voor iedereen!

Bewegen moet mogelijk zijn voor iedereen!

Nieuwsbrief juni 2023

Op 1 april jl. is het landelijke Sportakkoord II van start gegaan. Sportakkoord II is het vervolg op Sportakkoord I en bestaat onder andere uit een vervolg op de lokale sportakkoorden. In Heusden is de afgelopen weken hard gewerkt aan de herijking van het Beweeg- en Sportakkoord Heusden. Conclusie: Veel zaken gaan goed op het gebied van bewegen en sporten. Laten we daar trots op zijn! Maar er zijn ook nog voldoende ambities om in de aankomende jaren te realiseren én uiteraard ruimte voor verbetering bij de zaken die nu goed gaan. Laten we daar samen de schouders onder zetten! Meer weten? Lees in deze nieuwsbrief onder het item "Terugblik interactieve bijeenkomst sportakkoord 30 mei" één van de stappen die afgelopen weken genomen is om tot de herijking van het Beweeg- en Sportakkoord Heusden te komen.

Nieuwe partner PR & Communicatie

Het Beweeg- en Sportakkoord Heusden dankt Sportief Geregeld/Marineke Wensink voor de jarenlange prettige samenwerking/ondersteuning op het gebied van PR en Communicatie. Veel succes en plezier bij de nieuw ingeslagen weg. Daarnaast zijn we blij dat we een nieuwe samenwerkingspartner/ondersteuner in BijMeerburg hebben gevonden. 

"Ik kijk enorm uit naar de aankomende periode waar ik het Beweeg- en sportakkoord zal ondersteunen bij de communicatie & PR. We gaan er samen voor zorgen dat iedereen een leven lang met plezier kan sporten en bewegen in Gemeente Heusden!"

 

Renee Meerburg | BijMeerburg

 

Contact: info@bijmeerburg.nl

Terugblik bijeenkomst sportakkoord || van 30 mei

We kijken terug op een inspirerende avond waarin we verschillende thema's hebben besproken & nieuwe informatie hebben gedeeld over het sportakkoord II. 

Op het programma stond onder andere:

  • Toelichting Beweeg- en Sportakkoord: terug- en vooruitblik             
  • Lokaal Adviseur Sport over aangepaste rol in Sportakkoord II
  • Christel Heeren van NOC*NSF over sociale veiligheid binnen de sport met focus op grensoverschrijdend gedrag.
  • Brainstormsessies over Multisportpas & het in beweging krijgen van mensen die nog niet sporten/bewegen.

Het Nationaal Sportakkoord kent drie flinke ambities. We werken samen aan een stevig fundament. De voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven, moeten worden verbeterd. Dat gaat over de mensen, organisaties, cultuur en materiële
voorzieningen in de sport. Een belangrijk punt de komende jaren is het investeren in kwalitatief sterke sportaanbieders die toegankelijk en veilig voor iedereen zijn. We werken ook aan een groter bereik. Daarmee bedoelen we dat meer mensen zich aangesproken en uitgenodigd voelen te gaan sporten en sport te beleven, bijvoorbeeld door drempels te verlagen, mensen te prikkelen en meer succesverhalen te delen. En we
werken aan meer betekenis van sport. Betekenis gaat over de waarde van sport voor de maatschappij: energie, plezier en zingeving in het dagelijks leven door en van de sport zelf, maar ook een bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid en kansenongelijkheid, of juist het bevorderen van gezondheid.

Benieuwd naar de presentaties die gegeven zijn?

Presentatie basiseisen sociale veiligheid

Presentatie inspiratiesessie sociale veiligheid

Benieuwd naar meer informatie over sportakkoord II? Check dan de onderstaande link.

hoofdlijnen-sportakkoord-ii.pdf

Partners & aanvragen stimuleringsbudget van 250

Als partner van het Beweeg- en Sportakkoord Heusden heb je nog tot 31 december 2023 de tijd om een stimuleringsbudget van 250 euro aan te vragen, mits je dat nog niet gedaan hebt. Vanaf 1 januari 2024 kunnen alle partners weer eenmalig stimuleringsbudget aanvragen voor de duur van de looptijd van Sportakkoord II.

Ondersteuning aanvragen

Stichting de schroef is het lokale verenigingsloket waar je moet zijn voor het aanvragen van de services die je voorheen bij de lokaal adviseur sport aan kon vragen!  Contact opnemen kan via info@beweegensportakkoordheusden.nl

Financiële ondersteuning nodig om ambities te realiseren?

Check hier hoe je een reguliere aanvraag kunt doen.

Check hier hoe je een stimuleringsbudget-aanvraag kunt doen.

Toekenningen vanuit de kopgroep

In de afgelopen vergadering van de kopgroep is een vijftal projecten goedgekeurd. 

  • Fietsvaardigheden voor basisschool-leerlingen
  • Organisatie landelijke Hockey LG 6-tallen dag
  • Pickleball
  • NAH in Beweging
  • Promotie van uniek Sporten in informatiekrant Zorg en Ondersteuning in Heusden

Lees hier meer over deze mooie projecten!

Aankomende evenementen

Op 2 juli 2023 organiseren drie Buurt Besturen uit Vlijmen samen met Stichting De Schroef een buitenspeeldag in en rondom Sportcentrum Die Heygrave. Tijd: 11:00 - 16:00

Wandel-Inge is een nieuw wandelevenement in Vlijmen. Allereerst ter nagedachtenis aan Inge van Bijnen en daarnaast voor het goede doel (dit jaar is het goede doel Kika). Dit evenement zal plaatsvinden op 9 juli van 11:00 tot 15:00.

Jouw evenement ook op de site? 
Mail dan naar info@beweegensportakkoordheusden.nl en wij zorgen ervoor dat het evenement vermeld wordt in de kalender.

Social media

Sinds kort hebben wij onze social media kanalen uitgebreid met Instagram! Op Instagram & Facebook zal wekelijks nieuwe content te vinden zijn over het Beweeg- en Sportakkoord Heusden. Vergeet ons dus niet te volgen om op de hoogte te blijven!

facebook  instagram 
Uitschrijven   |   Bekijk online
Beweeg- en Sportakkoord Heusden
www.beweegensportakkoordheusden.nl