Nieuwsbrief Beweeg- en Sportakkoord Heusden Nieuwsbrief Beweeg- en Sportakkoord Heusden
Bewegen en Sport voor iedereen!

Bewegen moet mogelijk zijn voor iedereen!

Nieuwsbrief oktober 2023

Uitvoeringsbudget Sportakkoord II
Vereniging Sport & Gemeenten heeft ons laten weten dat we tijdens de herijking van het Beweeg- en Sportakkoord Heusden hebben laten zien dat we voldoen aan de voorwaarden om gebruik te blijven maken van het uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord. Hoe luiden die voorwaarden dan zien we je denken?
1) De gemeente dient te beschikken over een lokale coördinator sport & preventie
2) Er dient in de gemeente een kernteam voor het sportakkoord aanwezig te zijn
3) En de gemeente dient deel te nemen aan het monitor- en evaluatieonderzoek
Een dikke proficiat aan iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan de lokale herijking, want dit geeft ons gezamenlijk de kans om ook de komende jaren verder te werken aan het realiseren van de geformuleerde ambities binnen het Beweeg- en Sportakkoord Heusden. Meehelpen de schouders eronder te zetten? Lees hier.

Sportcafé 2023

Het sportcafé 2023 zit er aan te komen! Dit jaar vindt het plaats op 26 oktober 2023 in “De Voorste Venne”. Het Sportcafé is een ontmoetingsplek gericht op kennisdeling en verbinding op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Het is een evenement voor sport- en beweegaanbieders, professionals in de zorg, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Meld je hier snel aan want ook dit jaar zit het sportcafé boordevol leuke en inspirerende workshops! 

Het programma:

18.30 - inloop

19.00 - plenaire opening 

Joop Alberda verzorgt de plenaire opening, waarin hij zijn visie op de ontwikkelingen in de sport deelt.

20.00 - korte pauze

20.15 - workshops

  • Omdenken in werving/behoud van (jonge) vrijwilligers (Joost Klerks, VV Haarsteeg)
  • Samenwerking tussen beweegaanbieders en bedrijfsleven (Ellen de Roos, ‘S-PORT)
  • Inclusiviteit en diversiteit (Kees-Jan van der Klooster, K-J Projects & Wheelchair Skills Team)
  • E-sports, gaming & gamification (Paulien Kok & Lars van Raaij)

21.15 - Plenaire afsluiting

21.30 - netwerkborrel

Benieuwd naar meer informatie? klik hier!

Peiling behoefte sociale veiligheid

Om te peilen waar extra ondersteuning nodig is op gebied van sociale veiligheid hebben we een poll uitgezet om antwoord te krijgen op de volgende vraag.

 

Op welk thema(‘s) binnen Sociale Veiligheid is er behoefte aan (extra) ondersteuning vanuit gemeente en/of het sportakkoord? 

Doe mee met de poll!

GRATIS naar theatervoorstelling "Kom op nou jongens!"

Kinderen presteren op school en bij de sportclub het beste, als ze het plezier en zelfvertrouwen erin weten te houden. Maar dat kan in de praktijk een behoorlijke uitdaging zijn! Wat kun jij als trainer, coach, vader of moeder doen? Daarover gaat de humoristische theatervoorstelling ‘Kom op nou jongens!’, die op woensdag 29 november 2023 in Heusden te zien is. Je krijgt handige tips. Het is een heerlijke avond uit. 

Op woensdag 29 november 2023 is ‘Kom op nou jongens!’ in Heusden te zien. Over hoe je als trainers, coaches en ouders eraan kan bijdragen dat kinderen goed kunnen presteren, minder snel afhaken en er minder ‘gedoe’ met ze is. Ook leuk en interessant voor iedereen die kinderen begeleidt, zoals bij sportclubs en bij muziek- en toneelverenigingen. Het is een humoristische theatervoorstelling, waarbij je handvatten krijgt die je meteen kunt gaan toepassen (trouwens ook op je werk en in je relatie!). Deze voorstelling wordt mogelijk gemaakt door Stichting de Schroef, Het Oranje Fonds, De Nieuwe Schuur en NOC*NSF en daardoor is de toegang gratis (normaal €20).

De uitvoering is in theaterzaal De Nieuwe Schuur, van 19.30 tot circa 20.45 uur.. Kijk voor meer informatie, zoals de trailer, op www.komopnoujongens.nl. Daar kun je meteen ook je vrijkaartjes bestellen!

Partners & aanvragen stimuleringsbudget van 250

Als partner van het Beweeg- en Sportakkoord Heusden heb je nog tot 31 december 2023 de tijd om een stimuleringsbudget van 250 euro aan te vragen, mits je dat nog niet gedaan hebt. Vanaf 1 januari 2024 kunnen alle partners weer eenmalig stimuleringsbudget aanvragen voor de duur van de looptijd van Sportakkoord II.

Ondersteuning aanvragen

Stichting de schroef is het lokale verenigingsloket waar je moet zijn voor het aanvragen van de services die je voorheen bij de lokaal adviseur sport aan kon vragen!  Contact opnemen kan via info@beweegensportakkoordheusden.nl

Financiële ondersteuning nodig om ambities te realiseren?

Check hier hoe je een reguliere aanvraag kunt doen.

Check hier hoe je een stimuleringsbudget-aanvraag kunt doen.

Aankomende evenementen

Op 26 oktober 2023 vind ook dit jaar weer het sportcafé plaats! Een avond vol nieuwe kennisdeling rondom sport, inspirerende workshops en sprekers. Het Sportcafé vindt plaats in De Voorste Vennen, Anton Pieckplein 71, Drunen.  Tijd: 18:30 - 21:30.

Op woensdag 29 november 2023 is ‘Kom op nou jongens!’ in Heusden te zien. Over hoe je als trainers, coaches en ouders eraan kan bijdragen dat kinderen goed kunnen presteren, minder snel afhaken en er minder ‘gedoe’ met ze is. De uitvoering is in theaterzaal De Nieuwe Schuur, van 19.30 tot circa 20.45 uur.

Jouw evenement ook op de site? 
Mail dan naar info@beweegensportakkoordheusden.nl en wij zorgen ervoor dat het evenement vermeld wordt in de kalender.

Social media

Op Instagram & Facebook zal wekelijks nieuwe content te vinden zijn over het Beweeg- en Sportakkoord Heusden. Vergeet ons dus niet te volgen om op de hoogte te blijven!

facebook  instagram 
Uitschrijven   |   Bekijk online
Beweeg- en Sportakkoord Heusden
www.beweegensportakkoordheusden.nl