Het Beweeg- en Sportakkoord Heusden is op zoek naar een Kartrekker voor de Themagroep Vaardig in Bewegen

Voor het thema Vaardig in Bewegen zoekt het Beweeg- en Sportakkoord Heusden een enthousiaste kartrekker die er samen met het team voor zorgt dat bewegen voor kinderen vanzelfsprekend is en dat ieder kind de mogelijkheid heeft om zich motorisch optimaal te ontwikkelen. Goede motorische vaardigheden vormen de basis voor een leven lang sport- en beweegplezier. Ze zijn van belang voor het ontwikkelen van een actieve, gezonde leefstijl. Waar mogelijk wil het Beweeg- en Sportakkoord Heusden de sport- en beweegdeelname van kinderen en jongeren vergroten en verbeteren.

De kartrekker is verantwoordelijk voor deze themagroep en zijn/haar taken nemen ongeveer twee dagdelen per maand in beslag.

Taken:

  • Organiseert samen met de overige teamleden het realiseren van de ambities binnen het thema Vaardig in Bewegen al dan niet door middel van fysieke vergaderingen, online meetings, inspiratiebijeenkomsten, etc.
  • Vertegenwoordigt de themagroep in de kopgroep waar kennisuitwisseling plaatsvindt met de andere kartrekkers (van de thema’s: Toekomst Sport- en Beweegaanbieder en Inclusief Sporten en Bewegen). De kopgroep komt viermaal per jaar bij elkaar.
  • Neemt in de kopgroep samen met de overige kartrekkers, de voorzitter van de kopgroep en een vertegenwoordiger van de gemeente besluiten over de (financiële) ondersteuningsaanvragen waar uitvoeringsbudget voor beschikbaar is

Kennis / Vaardigheden:

  • Affiniteit met jeugd en jongeren
  • Communicatievaardigheden

 

 

Heb je interesse?

Mail naar info@beweegensportakkoordheusden.nl of bel naar Maaike Walters, voorzitter kopgroep, voor meer informatie (06 10 53 22 88).

Achtergrondinformatie
In de zomer van 2018 werd het Nationaal Sportakkoord gesloten om sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten.

In navolging van het Nationaal Sportakkoord hebben we in Heusden een Lokaal Beweeg- en Sportakkoord opgesteld. Sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang, zorg- en maatschappelijke organisaties en gemeente zijn met elkaar in gesprek gegaan om ambities en uitdagingen te bespreken en concrete ideeën uit te wisselen. Op 19 mei 2020 keurde de Vereniging voor Sport en Gemeenten het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord Heusden goed. Het Beweeg- en Sportakkoord Heusden heeft een open en dynamisch karakter. Dat wil zeggen dat nieuwe partners kunnen aansluiten en dat ook nieuwe ambities en actiepunten kunnen worden toegevoegd.

De ambities zijn geformuleerd op de volgende thema’s: Inclusief sporten en bewegen, Toekomst Sport- en Beweegaanbieder (Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale Sport- en beweegaanbieders en Positieve Sportcultuur) en Vaardig in Bewegen. Voor ieder thema is er een team van mensen actief die momenteel de ambities aan het realiseren zijn.